Kontakt: (14) 691 05 55

lorem ipsum dolor sit amet
lorem ipsum dolor sit amet
  • Sekretariat
  • Dział zakupów
  • Dział stolarki
  • Dział zamówień inwestycyjnych
  • Księgowość
  • Zarząd firmy

Sekretariat

+48 (32) 459 15 00
+48 (32) 459 15 00
+ 48 (32) 418 30 62
lorem ipsum dolor
lorem ipsum dolor

Dział zakupów

+48 (32) 459 15 00
+ 48 (32) 418 30 62
lorem ipsum dolor
lorem ipsum dolor

Dział stolarki

+48 (32) 459 15 00
+48 (32) 459 15 00
+ 48 (32) 418 30 62
lorem ipsum dolor
lorem ipsum dolor

Dział zamówień inwestycyjnych

+48 (32) 459 15 00
+48 (32) 459 15 00
+ 48 (32) 418 30 62
lorem ipsum dolor
lorem ipsum dolor

Księgowość

+48 (32) 459 15 00
+48 (32) 459 15 00
+ 48 (32) 418 30 62
lorem ipsum dolor
lorem ipsum dolor

Zarząd firmy

+48 (32) 459 15 00
+48 (32) 459 15 00
+ 48 (32) 418 30 62
lorem ipsum dolor
lorem ipsum dolor
Facebook